Dėkojame: Zarasų krašto muziejaus direktorei Ilonai Vaitkevičienei, Tverečiaus seniūnei Česei Vitėnienei, Kaltanėnų seniūnui Tomui Rokickiui, Šakynos kaimo kapinių prižiūrėtojui Vincentui Kundrotui, Ukmergės muziejaus administracijai, Molėtų muziejaus kraštotyros fondui, Užugirio krašto muziejui, Panevėžio bibliotekos kraštotyros skyriui, Utenos bibliotekai, Švenčionėlių miškų urėdijos Antaliedės girininkijos girininkui Jonui Barzdėnui, Salako bendruomenės centro darbuotojai Vidai Žilinskienei, Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kraštotyros fondui, Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus darbuotojui Algimantui Lelešiui, Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos kraštotyros fondui, Leipalingio seniūnui Antanui Krancevičiui, Leipalingio pagrindinės mokyklos Algirdo Volungevičiaus vardo kraštotyros muziejaus vadovei Birutei Zuzevičienei, Pajevonio parapijos kunigui

†1863m. sukilelių palaidojimo vietos

Sukilelių sąrašas

Aukštaitija


Antanevičius (1863.5.7)
Anusevičius Julius (1907-02-26)
Ažukalnis Valerijonas ()
Baranauskas Jonas Juozapas (1904-05-19)
Barisas Andrius (1863.11.13)
Bialozoras Vincentas (1863.05.29)
Boguševičius Aleksandras ()
Brazauskas (Brzozowski) Gustavas (Gustaw) (1906-12-22)
Brazdžionis ()
Brazys Ignas (1864.09.29)
Bukauskas (1863.5.--)
Bužinskis Pranas ()
Čerbulynas Juozas (1865.05.--)
Černockis Vladislovas ()
Červinskis - Sova Povilas ()
Čiževskis Antanas (1863.08.11)
Daukša (Dauksza) Edvardas Jokūbas (Jan) (1890)
Daunorovičius Juozas (1863.12.07)
Davidavičius Juozapas ()
Dinsmanas Adomas (1863.09.15)
Duknauskas (Duchlovskis) Antanas (1863.12.31)
Dzimiškevičius Juozapas ()
Filipavičius Liudvikas ()
Glaska Eduardas ()
Golumbas Vaitiekus (1864.09.29)
Grigoračenka Zacharas (1864.04.03)
Grochovskis Ignas (1864.09.29)
Gruževskis (1863.05.--)
Kasperavičius Jonas (1864.09.29)
Kazakevičius Adomas (1863.12.05)
Koreva Kletas (1863.03.12)
Kozakauskas Stanislovas (1863.07.08)
Krypaitis Antanas (1864.10.29)
Kulčickis Leonas ()
Labanauskas Jonas (†1863.09.06)
Lipskis Narcizas (1863.05.--)
Liugaila Bronislovas (1864.03.07)
Liutkevičius Eliziejus (1863.10.30)
Ločeris Jonas (1864.05.22)
Mackevičius Antanas (1863.12.16)
Malaševskis Simonas (1863.11.11)
Maleckis Dominykas Felicijonas (1863.12.09)
Mališevskis Edvardas ()
Michailovskis Boleslovas ()
Mickevičius Julijonas (1864-11-05)
Milosnickis (1867)
Mizeravičius Vincentas ()
Mlynskis Vladislovas (1863.06.28)
Mongirdas Vladislovas (1865.08.24)
Montvila S. ()
Novokas Juozas (1865.02.25)
Petrašauskis Nikodemas (1864)
Pronevičius Zigmantas ()
Pugačevskis Konstantinas (1863.11.02)
Račkauskis Teofilis (1863.08.02)
Radušis ()
Šablevičius Damazas (1864.06.05)
Stanišauskas Mykolas (1863.07.08)
Stankevičius Liucijanas ()
Stašys Juozas (1863.07.26)
Vaimužis Jonas ()
Vaitkus (1864.03.--)
Vaitulavičius Andrius ()
Vaškevičius Tomas (1863.08.13)
Vilkevičius (Wilkewicz) Marcelinas (Marcelin) (1864.06.05)
Vilkevičius (Wilkewicz) Andrius (Andrzej) ()
Vimboras Marcijonas ()
Volodzka Heliodoras (1863.08.01)
Vrublevskis Ignacas (1863.08.14)
Zapasnikas Aleksandras (1863.08.01)

Žemaitija


Scipijonas Mečislovas ()
Bagdonavičius Paulinas (1863.12.28)
Kvietkauskas Bronislovas (1863.09.03)
Braziulis Kazimieras (1863.09.03)
Morkis Jonas (1863.06.--)
Kuprijenka Andriejus (1864.03.06)
Kačauskis Aleksandras ()
Kobilinskis Aleksandras (1864.10.02)
Pranaitis Jurgis (1864.02.20)
Sungaila Konstantinas (1864.02.20)
Verbliugevičius Albinas (1864.03.06)
Kontrimas Feliksas ()
Bagdonavičius Paulinas Ksaveras (1863.12.28)
Kučevskis Aleksandras (1863.12.31)
Vodopalas Juozapas (1864.08.24)
Dembskis Vladislovas (1913-11-12)
Rėkštys (Rekšč) Lionginas (Longinas) (1912-05-18)
Jankauskas Mečislovas (1863.06.12)
Lipštas-Lipštavičius Pranciškus (1900)
Donovskis Albinas (1863.09.03)
Rasulas (1864.03)
Beniusevičius Rapolas ()
Citavičius Zigmantas (1863.04.06)
Žičkis Antanas (1863.09.03)
Astrauskas (Ostrowski) Aleksandras (Aleksander) (1919-03-15)
Garga A. ()
Noreika Izidorius (1863.08.02)
Oginskis Irenėjus (1863)
Stanevičius (Pisarskis) Jonas (1904-03-05)

Dzūkija


Narbutas (Narbutt) Liudvikas (Ludwik) ()
Bžožovskis (Brzozowski) Aleksandras (Aleksander) (1863.05.04)
Bžožovskis (Brzozowski) Pranciškus (Franciszek) (1863.05.04)
Glemža (Gremza) Kazimieras (Kazimierz) (1863.05.04)
Hubarevičius (Hubarewicz) Steponas (Stefan) (1863.05.04)
Krainskis (Krainski) Leonas (Leon) (1863.05.04)
Juodka (Jodko) Stanislovas (Stanislaw) (1863.05.04)
Pokemponovičius (Pokempinowicz) Juozas (Jozef) (1863.05.04)
Poplavskis (Poplawski) Vladimiras (Wlodzimierz) (1863.05.04)
Taraškevičius Ignacas (1863.05.04)
Tarasevičius (Tarasewicz) Stanislovas (Stanislaw) (1863.05.04)
Skirmuntas (Skirmunt) Tomas (Tomasz) (1863.05.04)
Žukovskis (Zukowski) Vladislovas (Wladyslaw) (1863.05.04)
Nežinomas (Nieznany) Adomas (Adam) (1863.05.04)
Dzekonskas Zigmas (1863.05.04)
Suzinas Povilas (1863.06.09)
Čiudovskis Julijonas (1863.08.13)
Radziukynas Motiejus ()
Senkauskas Tomas ()

Suvalkija


Jastšembskis Karolis (1864.02.02)
Glazeris ()

Vilniaus kraštas


Vilčinskis (1863.05.07)
()
()
(1863.06.02)
()
kapas Sukilėlio ()
Szyszkowski Stanislaw (1924)
kapas Sukilėlio ()
Róźycki Walerjan (1827 - 1902)
Tomaszewska - Kleczkowska Elźbieta ()
Kleczkowski Antoni ()
kapas Sukilėlio ()
Geritz Karol (1844 - 1915)
kapas Sukilėlio ()
Kokytkowa - Lachowczowa Katarzyna (1870)
Czarniecki Wincenty (1843 - 1920)
Kruszewski Antoni ()
Chełminski Karol (1817 - 1894)
Chełminski (Korwin) Wincenty (1850 - 1887)
kapas Sukilėlio ()
Manini Jakob (1925)
Lipien Franciszek (1840 - 1933)
Maleckis G. ()
Jamonttowa - Rodziewiczowa Liudwika (1836 - 1914)
Mikutowicz Seweryn - Ryszard (1831 - 1907)
Mikutowicz Apolinary - Justin (1838 - 1893)
Siekierzynski Franciszek ()
Staniewicz Stanislaw ()
Czernicka Teresa (1931)
X Juljan ()
X Wanda ()
Sturgulewska Marjanna (1847 - 1937)
Rudzianski Otton ()
Bohuszewicz Apolinary (1845 - 1920)
Szalow Bronisław (1842 - 1911)
kapas Sukilėlio ()
Jurkiewicz Feliks (1844 - 1929)
Jagiełło Antoni (1842 - 1927)
Bagieńska Wanda ()
Klimaszewski Mikolaj (1842 - 1932)
kapas Sukilėlio ()
palaidojimo vieta Numanoma sukilėlių ()
Kalinauskas Konstantinas (1838 - 1864)
Sierakauskas Zigmantas (1863.06.15)
Bukowski Stanislaw (1839 - 1914)